NEN 2767 conditiemetingen

De methodiek NEN 2767 conditiemeting is opgesteld voor het eenduidig uitvoeren van gebouwgebonden inspecties. Naast de conditiemeting kunt u ook denken aan het risico gestuurd inspecteren. Hierbij gaat het onder meer om financiële toetsing, veiligheid, regelgeving (keuringen, asbest) en functionaliteit (tevredenheid gebouwgebruikers).

 

Een NEN2767 rapportage bestaat uit:

 • -Overzicht van de uitgangspunten;
 • -Gebouwgegevens;
 • -Het inspectierapport met foto's;
 • -De meerjarenbegroting;
 • -De meerjarenplanning.

 

EPBD inspectie

Vanaf 1 december 2013 moeten airconditioningsystemen met koelvermogen van meer dan 12 kilowatt (kW) iedere 5 jaar worden gekeurd. Deze maatregel komt voort uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het is één van de manieren waarop EU-lidstaten, waaronder ook Nederland, streven naar energiebesparing en beperking van CO2-uitstoot.

 

Bij deze keuring gaat het om het rendement van de airconditioning, gelet op de koelingsbehoeften van het gebouw. U krijgt van deze keuring een verslag met het keuringsresultaat. Daarnaast krijgt u aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van de installatie.

 

Welke keuringsplicht voor welke installaties?

De EPBD onderscheidt drie klassen van airconditioninginstallaties:

 • - Klasse 1 – Installaties van 12 t/m 45 kW
 • - Klasse 2 – Installaties van 45 t/m 270 kW
 • - Klasse 3 – Installaties groter dan 270 kW

 

Per klasse gelden verschillende verplichtingen:
 • - Klasse 1-installaties met een bouwjaar van 10 jaar of ouder moesten vóór 31 december 2014 gekeurd zijn.
 • - Voor klasse 1-installaties met een bouwjaar tussen 5 en 10 jaar is dit 31 december 2015.
 • - Installaties in de categorieën 2 en 3 moesten vóór respectievelijk 30 juni 2015 (met een bouwjaar van tien jaar of ouder) of 31 december 2015 (met een bouwjaar tussen 5 en 10 jaar) gekeurd zijn.
 • - Voor installaties met een bouwjaar van minder dan 5 jaar geldt een uitzonderingsregel: de keuringsplicht geldt in die gevallen in vanaf 5 juni 2016.

 

Keuringsdeskundigen

De keuring moet worden uitgevoerd door gecertificeerde deskundigen, WFS advies is hiervoor gecertificeerd.

 

Installatie Performance Scan (IPS)

Voor deze keuringsverplichting is de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. Dit is een softwaretoepassing die bestaat uit een verwarmingsmodule en koelmodule. De koelmodule van de IPS helpt keuringsdeskundigen met het volgen van de wettelijk vereiste inspectiemethodiek.

 

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier, bellen kan natuurlijk ook. Wij helpen u graag verder! Bekijk hieronder al onze werkgebieden en diensten.

 

Onze diensten
Techniek

Aanpassing, vervanging of uitbreiding van uw installatie(s)?

Beheer

U bent toch ook graag in control als het gaat om het beheer van uw gebouw(en)?

Wet- en regelgeving

Voldoet uw gebouw aan de minimale eisen? Wel zo fijn om te weten.

Meerjarenbegroting

Een meerjarenbegroting geeft inzicht in kosten en uitzicht op besparing.

Inspecties

Inspecties volgens de NEN2767 brengen uw gebouwgebonden installaties juist in kaart.

Consultancy

Begrijpt uw service en onderhoudsafdeling de klantvraag goed?